JY MOET DIE VOLGENDE LEES OM DIE NYE COUNTDOWN PRODUKTE TE KOOP.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE GEPASSISEERDE AUDIO EN VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 uur per dag tot Januarie 2, 2019.

LEES ASSEBLIEF HIERDIE OOREENKOMS SORGVULDIG VOORDAT DIE KREATIEWE AUDIO / VIDEO-PRODUKSIE GEBRUIK WORD. BY REGISTRASIE VIR, BESTELLING OF AANVANG VAN 'N TELEFOON, GEBRUIK OF ANDERS DIE TOEPASSING VAN DIE SKEPPENDE LUISTER / VIDEO-PRODUKSIE OF ENIGE KOMPONENT DAARVAN, IN ENIGE WYSIGING, ERKEN U DAT U HIERDIE OOREENKOMS LEES EN ONDERSTAAN. HIERDIE OOREENKOMS EN OVEREENSTEMMING OM TE VOLDOEN BY EN TE VOLDOEN AAN DIE TERME EN VOORWAARDES HIERIN. HIERDIE KREATIEWE LUISTER / VIDEO PRODUKSIE IS AANGEBOD EN BESKIKBAAR SLEGS AAN PROFESSIONELE RADIO BROADCASTERS, DISC JOCKEYS, KONSULTANTE, LABELS, HOTELS, NIGHTCLUBS, BARS, RESTAURANTS, PROMOTERS EN ANDER SOWEL PROFESSIONELE PERSONE EN / OF ENTITEITE. INDIEN U, ENIGE REDE, NIE AANVAAR EN OOREENKOMS AAN AL DIE TERME EN VOORWAARDES VAN HIERDIE OOREENKOMS NIE, MOET ASSEBLIEF DIE REGISTRASIE / BESTELLINGSPROSES STOP, EN MOET NIE DIE PRODUK, KREATIEWE LUISTER / VIDEO-PRODUKSIE OF ENIGE MUSIEK, TEKST OF ANDER MATERIAAL BESKIKBAAR DEUR DIE SKEPPENDE LUISTER / VIDEO PRODUKSIE IN ENIGE MANIER.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

JY IS STRAAT VERBOD OM ALLE ENGELE TOEKENNINGS TE VERDEL OF OPLOSSEN DEUR KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. OP YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM OF ENIGE ANDER AANDELE WEBSITES EN FTP-SITES, TENSY U UITDRUKTE SKRYFDE DOKUMENTASIE VAN ONS LISENSIE-DEPARTEMENT HET.

Alle video's is watermerk om enige en alle oortredings te identifiseer. Alle oortredings sal nagestreef word en sal swartlys word en verban word van toekomstige aankope.

Gebruiksreëls:

  • Hierdie Creative Audio / Video Produksie word aan u verskaf as die eindgebruiker en moet dus nie aan enige derde partye gereproduseer, gewysig, aangepas, oorgedra, verkoop, gehuur, gehuur, gelisensieer, oorgedra, versprei of andersins uitgereik word nie. of op enige manier verander.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Hierdie Creative Audio / Video Produksie is 'n manier om inhoud wat deur die maatskappy gelewer word, te ontvang en vereis dat 'n individuele rekening geskep en goedgekeur word deur die Maatskappy om in te skryf op die Diens. Elke rekening is gemagtig om slegs deur die individu gebruik te word wat die rekening geskep het. Onder geen omstandighede sal 'n rekening deur meer as een gebruiker gedeel of gebruik word nie en sodanige aksie sal beskou word as gronde vir die ongeskiktheid van die rekening, beëindiging van die rekening of ander strafmaatreëls. Dit sluit in om jou individuele rekening-ID beskikbaar te stel aan enige ander persoon / entiteit.
  • U erken dat die Maatskappy eksklusiewe beheer oor die Creative Audio / Video Production en alle intellektuele eiendomsregte wat daarmee gepaard gaan, behou. Deur in te skryf op die inhoud lewering diens wat aangebied word deur die Creative Audio / Video Produksie, word jy nie die eienaar van dit. Behalwe soos hierin uitdruklik gegee word, word u nie regte of lisensies verleen aan patente, kopieregte, handelsgeheime of handelsmerke ten opsigte van die Creative Audio / Video Produksie of die inhoud daarvan nie. Die Maatskappy behou alle regte wat nie uitdruklik hierin verleen word nie. Die Creative Audio / Video Produksie bevat eiendomsreg en vertroulike inligting wat beskerm word deur kopieregwette en internasionale verdragsbepalings.
  • U stem in dat u nie van enige kopieë van die Kreatiewe Oudio- / Videoproduksie enige kopiereg en / of ander eiendomsregte-kennisgewings wat op die Kreatiewe Oudio- / Videoproduksie verskyn soos oorspronklik deur die Maatskappy verskaf is, verwyder nie.
  • U stem in om nie die Creative Audio / Video Produksie te ontcijferen, demontageer, decrypten, vertaal, wysig, afgeleide werke maak of uittreksel of herverkoop nie, of probeer om ander te help om enige van die voorafgaande te doen.
  • U stem in om nie te reproduceer, te versprei, te versprei, te verkoop, beskikbaar te stel aan derde partye of om hierdie Creative Audio / Video Produksie na enige iemand te versprei of om die Creative Audio / Video Produksie te gebruik vir kommersiële of nie-kommersiële doeleindes sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van die maatskappy. Enige sodanige ongemagtigde verspreidende handeling is 'n oortreding van die federale kopieregwet onder 17 USC-afdeling 106 waarvoor u as aanspreeklik beskou kan word vir opsetlike onregmatige optrede, strafbaar met 'n boete van tot honderd en vyftigduisend dollar ($ 150,000) per oortreding.
  • Die inhoud wat deur die Creative Audio / Video Produksie gelewer word, is die eiendom van derde partye wat eienaarskap daaroor hou en dit aan die Maatskappy gelisensieer het. Die inhoud word beskerm deur kopiereg en ander wette op intellektuele eiendom. Inhoud wat vanaf die Maatskappy ontvang word, kan slegs vertoon word, gebruik word en slegs gespeel word deur die intekenaar aan wie die inhoud beskikbaar gestel word en slegs vir doeleindes binne die omvang van hierdie ooreenkoms.
  • U stem in om nie die inhoud van die inhoud te gebruik op 'n wyse wat die kopiereg of enige ander eksklusiewe beskerming wat aan die werk verleen word, inbreuk maak nie en erken dat enige oortredende gebruik u regte op privaatheid ingevolge hierdie Ooreenkoms sal beëindig en ook kan lei tot persoonlike regsaanspreeklikheid onder die staat of federale wetgewing. Die federale wet bied ernstige siviele en strafregtelike strawwe vir die ongemagtigde reproduksie, verspreiding, huur of digitale oordrag van kopiereggeskrewe klankopnames en / of ander beskermde werke onder 17 USC-afdelings 501, 506. Om ongemagtigde afskrifte van kopieregwerk te maak, vorm diefstal waarvoor jy aanspreeklik gehou word vir duisende dollars in skadevergoeding. Om enige van die inhoud beskikbaar op enige Peer-to-Peer-netwerk (P2P) of enige ander manier van ongemagtigde oplaai van beskermde of beskermbare werke, maak ook inbreuk op kopiereg. Hierdie ooreenkoms maak kennis van kopieregbeskerming vir die inhoud wat deur die Creative Audio / Video Produksie gelewer word, en enige onwettige gebruik kan lei tot 'n bevinding van opsetlike kopieregskending in 'n federale hof wat strafbaar is met 'n boete van tot honderd en vyftigduisend ($ 150,000) dollars per oortredende handeling of ander ernstige siviele of strafregtelike aanspreeklikheid.
  • U verstaan ​​dat alle inhoud gemerk is met 'n persoonlike ID wat vir u opgespoor kan word en dat u verantwoordelik sal wees vir enige kopiëring of onwettige herverdeling van die Creative Audio / Video Produksie of -inhoud in geheel of gedeeltelik ooreenkomstig bogenoemde.

Termyn. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Aanspreeklikheid verklaring. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Beperking van aanspreeklikheid. Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, mag geen maatskappy, sy lisensiehouers, verskaffers, vennote, affiliasies of derdeparty-diensverskaffers aan u of enige derde party aanspreeklik wees vir enige direkte, indirekte, toevallige, spesiale, voorbeeldige, straf- of gevolglike skadevergoeding of enige ander vorm van skadevergoeding op enige wyse wat voortspruit uit of in verband met hierdie Ooreenkoms of u gebruik van die Creative Audio / Video Produksie, ongeag die vorm van aksie of die basis van die eis of of die Maatskappy al dan nie aangeraai om die moontlikheid van sodanige skadevergoeding. Sommige jurisdiksies laat nie die beperking of uitsluiting van aanspreeklikheid toe vir toevallige of gevolglike skade nie. Gevolglik mag sommige van die bogenoemde beperkings en uitsluitings nie op u van toepassing wees nie.

Gebruik van inligting. U verleen hiermee toestemming aan die Maatskappy om enige inligting te gebruik wat verkry is uit u gebruik van die Creative Audio / Video Produksie of ander inligting wat aan Maatskappy gerapporteer is op enige wyse wat Maatskappy kies, vir kommersiële of nie-kommersiële doeleindes.

Veranderinge. Die maatskappy behou die reg om te eniger tyd hierdie ooreenkoms te wysig en nuwe of addisionele bepalings of voorwaardes op te stel vir die gebruik van die Creative Audio / Video Production. Sodanige wysigings en addisionele bepalings en voorwaardes sal onmiddellik van krag wees en in hierdie Ooreenkoms opgeneem word. U voortgesette gebruik van die Creative Audio / Video Produksie sal as aanvaarding daarvan beskou word.

Vrywaring. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Keuse van reg en toestemming tot jurisdiksie. Hierdie Ooreenkoms word beheer deur die wette van die staat Ohio, VSA, sonder inagneming van die konflikte van wetgewing; en u stem hiermee in tot die eksklusiewe jurisdiksie van en plek in die federale en staatshowe in Clermont County, Ohio, VSA met betrekking tot alle geskille wat voortspruit uit of verband hou met die Creative Audio / Video Production. Daarbenewens stem u hiermee in dat die uitsluitlike jurisdiksie van en plek in sodanige howe vir enige aksie wat u teen ons (of ons affiliasies) aangegaan het.

Hele ooreenkoms. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

ALLE DOUANE BESTELLINGS MOET DEUR SATERDAG, DEMEMBER 27, 2018 OM NOON, EST GEDOEN WORD.

Alle bestellings na hierdie sperdatum sal 'n RUSH FEE plus enige versnelde FedEx-koste tot gevolg hê.

ALLE VERKOOPE IS FINALE! GEEN TERUGBETALINGS SAL GEGEE WORD NIE. GEEN UITSONDERINGS.

As u enige vrae het of ondersteuning benodig: stuur asseblief e-pos support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Dankie! Gelukkige Nuwe Jaar!

*** KORTVERSLAG ***

Neem asseblief 'n video van jou NYE aftelling LEWE IN AKSIE this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Laai dit hier op: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!